Opcja Put

Opcja Put daje nabywcy prawo do sprzedaży danego instrumentu finansowego po cenie wykonania w dniu zapadalności, tak więc celem tego inwestora jest jak największy spadek cen, co najmniej przekraczający poziom premii opcyjnej.

Przyjrzyjmy się profilowi zysków strat inwestora nabywającego opcję PUT.

Long Put

Tak, więc inwestor kupujący opcję PUT naraża się na maksymalną stratę w wysokości zapłaconej premii opcyjnej, natomiast jego zyski są tym większe im niższy jest kurs danego instrumentu. W przypadku opcji PUT, w przeciwieństwie do opcji CALL nie można powiedzieć, że zyski inwestora są nieograniczone, gdyż limitowane są poprzez spadek ceny danego instrumentu do 0.

Przykład

Inwestor decyduje się na zakup opcji PUT, dającą mu prawo do sprzedaży akcji spółki ABC po cenie 100 PLN z terminem wykonania za 2 miesiące. Premia opcyjna inwestora kupującego opcję wynosi 5 PLN.

Jeżeli więc w dniu zapadalności cena spółki ABC ukształtuje się powyżej 100 PLN, inwestor nie skorzysta z prawa do sprzedaży danej akcji i jego strata na transakcji wyniesie 5 PLN. Wykorzystać prawo do sprzedaży będzie mu się opłacać dopiero w momencie w którym cena akcji w dniu zapadalności spadnie poniżej 100 PLN, jednak dopiero spadek poniżej 95 PLN pozwoli inwestorowi odrobić początkowe koszty premii.

Krótka Pozycja

Wystawiając opcję PUT inwestor zobowiązuje się do sprzedaży danego instrumentu finansowego po cenie wykonania w konkretnym dniu zapadalności.

Tak, więc inwestor decydujący się na wystawienie opcji PUT liczy na to, że cena w dniu zapadalności będzie znajdowała się powyżej ceny wykonania.

Przyjrzyjmy się profilowi zysków i strat inwestora:

Short Put

Tak jak widać na rysunku zysk inwestora jest limitowany jedynie do premii opcyjnej jeżeli cena w dniu zapadalności ukształtuje się powyżej ceny wykonania. Straty inwestora są limitowane maksymalnym spadkiem ceny danego instrumentu do 0.

Spadek ceny poniżej ceny wykonania nie oznacza jednak, że inwestor wystawiający opcję PUT automatycznie zacznie tracić. Spadek musi być na tyle duży aby strata była większa od początkowej premii za wystawienie opcji

Przykład:

Inwestor sprzedał (wystawił) opcję PUT, obligującą go do kupna akcji spółki ABC po 100 PLN z terminem wykonania za 2 miesiące. Zysk z premii opcyjnej wyniósł 5 PLN.

Jeżeli w dniu zapadalności cena akcji spółki ABC ukształtuje się powyżej ceny 100 PLN zysk danego inwestora wyniesie 5 PLN, niezależnie od tego jak wysoko kurs będzie się znajdował.

Jeżeli natomiast w dniu zapadalności kurs spółki ABC będzie znajdował się poniżej 100 PLN, wystawca będzie musiał odkupić od nabywcy akcje spółki ABC po 100 PLN. Jednak dana transakcje zacznie przynosić wystawcy stratę dopiero w momencie w którym kurs spadnie poniżej 95, gdyż straty wynikające ze zobowiązań wobec nabywcy będą wyższe od początkowej premii, którą dany inwestor zarobił.

Please follow and like us:
error